Z-health

Z-health er et hjernebaseret behandlingssystem, hvor man forholder sig til patienthistorien som udgangspunkt for aktuelle gener og de reaktioner som observeres ved test.

Sanseindtrykkene som hjernen får inddeles i et hierakisk system:
1: Synssansen
2: Balancesansen (det indre øre)
3: Ledsansen

Hvis man forestiller sig at hjernen var en GPS som modtager signaler fra 3 forskellige satelitter (øjne, indre øre og ledsans) så finder GPSen vej ved at få klare signaler fra alle 3 satelitter. På den måde bliver billedet klart og der kan planlægges en præcis og farbar rute. Således er det også med hjernen. Hvis informationerne fra leddene er klare har hjernen et klart billede af kroppen og kan planlægge det næste skridt. Hvis der ikke er klare informationer, så begynder planlægning at blive problematisk fordi det billede hjernen har af kroppen bliver uklart. F.eks. hvis du har forstuvet en fod så har du en periode haltet og indøvet et aflastende bevægemønster, for at undgå smerter. Efter smerten er aftaget begynder man at bevæge sig som før, men for den ankel, håndled, skulder eller hvilket som helst andet led, som har været brugt på en aflastende måde, er kontakten, styrken og bevægeligheden ikke genoprettet optimalt. Hjernen får ikke de informationer den skal bruge for at kunne beskytte leddet. Dette kan medføre flere ting:
1. Der er større fare for at komme til skade igen – at forstuve leddet fordi hjernen ikke har den kontakt til leddet som er nødvendig for at kunne aktivere de muskler, som skal stabilisere leddet.
2. Der kan opstå smerter omkring leddet, ikke som følge af at der er sket en ny skade, men som et signal fra hjernen om at den har brug for flere informationer fra området.
3. Der kan optræde muskelsvaghed, spændinger og smertetilstande andre steder i kroppen pga. det område der ikke sender informationer. F.eks. den forstuvede ankel kan gøre at hoftemusklerne bliver svagere, fordi der bliver skruet ned for signalet til musklen – så kan ryggen blive mere spændt og smertefuld i et forsøg på at stabilisere det område som der er nedsat kontakt til efter en skade.

Løsningen er at genskabe kontakten til de led hvor den er nedsat. Så får hjernen de informationer den har brug for og fuld bevægelighed og styrke kan genoptrænes omkring leddene. Det er hvad behandlingen går ud på og der inddrages balance(indre øre) og øjne i samspillet således at alle ”satelitter” sender klarest mulige signaler så funktionen optimeres. Ønsker du at vide mere så læs på : z-health.com