Ydelse Fuldt honorar Tilskud Patientandel
Første konsultation
489,44
192,35
297,09
Normalbehandling
311,21
122,31
188,90
Kort behandling
207,48
81,54
125,94
Opfølgende træningsterapi​
103,75
40,77
62,98
Holdtræning pr. person​
207,48
81,54
125,94
Udeblivelse*​​
311,21
0
311,21

*Beløbet kan maksimalt svare til honoraret for den planlagte behandling, dog maksimalt 307,95 kr. Dette gælder for både almen fysioterapi og for vederlags fysioterapi.

*Tillæg ved akupunktur: 100 kr.