Ydelse Fuldt honorar Tilskud Patientandel
Første konsultation
484,31
190,33
293,98
Normalbehandling
307,95
121,02
186,93
Kort behandling
205,30
80,68
124,62
Opfølgende træningsterapi​
102,66
40,35
62,31
Holdtræning pr. person​
205,30
80,68
124,62
Udeblivelse*​​
307,95
0
307,95

*Beløbet kan maksimalt svare til honoraret for den planlagte behandling, dog maksimalt 307,95 kr. Dette gælder for både almen fysioterapi og for vederlags fysioterapi.

*Tillæg ved akupunktur: 100 kr.