Ydelse Fuldt honorar Tilskud Patientandel
Første konsultation
493,06
193,77
299,29
Normalbehandling
313,51
123,21
190,30
Kort behandling
209,02
82,14
126,88
Opfølgende træningsterapi​
104,52
41,08
63,44
Holdtræning pr. person​
209,02
82,14
126,88
Udeblivelse*​​
313,51
0
313,51

*Beløbet kan maksimalt svare til honoraret for den planlagte behandling, dog maksimalt 313,51 kr. Dette gælder for både almen fysioterapi og for vederlags fysioterapi.

*Tillæg ved akupunktur: 100 kr.